Фактори, що впливають на прибутки

Опубликовал admin | Робота | середа 20 березня 2013 20:41


Фактори, що впливають на прибутку

Прибутком називається сума зростання власного капіталу комерційного підприємства, що має місце внаслідок діяльності даної фірми, виражена в грошовому еквіваленті частина додаткової вартості. Прибуток є одним з основних джерел створення грошового фонду підприємства, його фінансового ресурсу. Поняття «прибуток» сьогоднішня економічна наука визначає як дохід, отриманий внаслідок експлуатації таких чинників виробництва, як капітал, земля і праця. Чи не приймаючи прибуток в якості експлуатації або присвоєння найманого неоплаченої праці, виділяють наступні дефініції прибутку:

 • Оплата послуг підприємницької діяльності.
 • Оплата таланту, новаторства в управлінні підприємством.
 • Оплата ризику, невизначеності результатів комерційної діяльності. Присутність ризику обумовлюється вибором якого з варіантів природно-кліматичних умов, соціального, науково-технічного або управлінського рішення.
 • Явище монопольного прибутку. Такий прибуток найчастіше нестійка.
 • При формуванні ринкової економіки рентабельність і прибуток вважаються одними з найважливіших показників господарської діяльності підприємств і торгуючих організацій. У даних показниках відображені всі напрямки діяльності торговельних структур: наявність заходів щодо удосконалення технології та організації торговельного процесу, ефективність використання ресурсів, структура і обсяг роздрібного товарообігу.

  Аналіз факторів, що впливають на прибуток

  Рівень і сума прибутку складаються під впливом безлічі факторів, що впливають на неї як негативно, так і позитивно.
  Фактори, що впливають на прибутки, численні і різноманітні. Обмежити їх досить важко. Всі фактори, що впливають на прибуток підприємства, діляться на основні, які справляють визначальний вплив на рівень і суму прибутку, і другорядні – в більшості випадків їх впливом нехтують. Крім цього вся сукупність факторів ділиться на зовнішні та внутрішні. Між собою вони тісно пов’язані. Внутрішні фактори, що впливають на прибуток, а також на рентабельність – це фактори, зумовлені зростанням роздрібного товарообігу і фактори ресурсного характеру (стан та умови експлуатації ресурсів, їх склад і величина).

  Внутрішні чинники обумовлюються наступними параметрами:

 • Обсяги роздрібної торгівлі. У разі якщо частка прибутку в цінах на товари незмінна, розмір прибутку зростає за рахунок збільшення обсягів їхніх продажів.
 • Структура товарів роздрібного обороту. Товарообіг зростає за рахунок розширення асортименту. Піднімаючи в товарообігу сегмент престижних, підвищеної якості товарів, можна добитися зростання частки прибутку в цінах, оскільки покупець придбаває товари даної групи частіше саме внаслідок їх престижності, а також розраховуючи на підвищену зручність їх експлуатації.
 • Організація руху товарів. Наслідком прискореного просування товарів до торгових точок є зниження поточних витрат і зростання товарообігу. У результаті має місце підвищення рівня та маси прибутку.
 • Організація торгових і технологічних процесів продажу товарів. Прагнучи до підвищення прибутку, вдаються до впровадження прогресивних методів торгівлі: продаж товарів за каталогами та зразками, самообслуговування. Подібні методи знижують издержкоемкость і збільшують обсяги товарообігу.
 • Склад і чисельність працівників. При достатньому рівні технічного забезпечення праці необхідна чисельність працівників забезпечує підприємству повну реалізацію програми отримання запланованого прибутку. Істотне значення має фактор кваліфікації працівника, його вміння чітко і швидко обслужити покупця, виробити правильну закупівлю товарів і т.д.
 • Системи і форми економічного заохочення праці співробітників. Дані фактори, що впливають на величину прибутку проявляються через показники витрат на заробітну плату та рентабельності таких витрат. Сьогодні відзначається зростання морального чинника заохочення співробітників, коли вони отримують задоволення від своєї роботи.
 • Продуктивність праці співробітників компанії. При наявності інших рівних умов наслідком підвищення продуктивності праці стає підвищена рентабельність діяльності комерційної структури, і збільшення обсягу прибутку.
 • Технічна озброєність та фондоозброєність праці працівників. Продуктивність праці перебуває в прямій залежності від оснащеності робочих місць зразками сучасного торговельного обладнання.
 • Матеріально-технічна база торгового підприємства. Структура, що має більш розвинуту і сучасну матеріально-технічну базу, може розраховувати на постійне зростання роздрібного товарообігу з перспективою на тривалий період. Слідом за цим підвищується рентабельність і збільшується обсяг прибутку.
 • Територіальне розташування, стан і розвиток торговельної мережі. Місцезнаходження торговельних мереж безпосередньо впливає на рентабельність і суму прибутку. Поряд з магазинної стаціонарною мережею на показник прибутку істотно впливає розвиток мережі пересувної, посилкової і дрібнороздрібної.
 • Рівень фізичного і морального зносу основних фондів. Даний фактор дуже важливий в плані зростання рентабельності підприємства. Опора на зношене, застаріле морально обладнання та основні фонди позбавляє надії на зростання прибутку в майбутньому.
 • Фондовіддача. Прямий результат її підвищення – зростання роздрібного товарообігу в розрахунку на 1 рубль вкладених в основні фонди коштів.
 • Оборотні кошти. Це фактори, що впливають на зміну прибутку безпосередньо. Оскільки маса отриманої від одного обороту прибутку безпосередньо залежить від розміру обігових коштів.
 • Порядок ціноутворення. Розмір одержуваного прибутку залежить від суми прибутку, включеної в ціну товарів. Безупинне зростання прибуткової частки в ціні здатне виробити результат протилежний бажаному.
 • Робота по стягненню дебіторської заборгованості. Відсутність затримок по стягненню дебіторської заборгованості прискорює оборотність оборотних коштів, що в свою чергу веде до зростання прибутку.
 • Позовна робота. Даний фактор безпосередньо впливає на прибутковість позареалізаційних операцій.
 • Режим економії. Має місце відносне зниження поточних витрат комерційного підприємства і зростання суми передбачуваного прибутку. У даному випадку мається на увазі не абсолютно зниження наявних витрат, а відносне.
 • Ділова репутація фірми. Мова йде про сформованому у споживача погляді на потенційні можливості комерційної структури. Володіння високою діловою репутацією дозволяє підвищувати рентабельність підприємства і розраховувати на додатковий прибуток. Комерційне підприємство не може працювати в ізоляції. Воно безперервно взаємодіє із зовнішнім середовищем: продавцями та виробниками товарів, покупцями (головним чином це населення), державними установами та громадськими організаціями. Сукупність подібних чинників безпосередньо впливає на ефективність комерційного підприємства, рентабельність його діяльності і суму прибутку.

 • Прокоментуй! »

  Ще не має коментарів..

  Стрічка RSS коментарів цього запису ... TrackBack URI

  Оставьте комментарий

  You must be logged in to post a comment.